PROJEKT TRANSDANUBE.PEARLS

Z veseljem vas obveščamo, da je Razvojna agencija Sinergija v sodelovanju z Avtobusnim prometom Murska Sobota d.d. v Pomurju vpeljala novo mobilnostno storitev: v okviru projekta Transdanube.Pearls (Transnacionalni program Interreg Podonavje) smo na avtobuse namestili dva nosilca za kolesa, ki potnikom v Pomurju omogočata prevoz koles z avtobusi.

IZVAJANJE PREVOZOV KOLES NA NOSILCIH JE OMOGOČENO NA NASLEDNJIH VOZNIH REDIH :

OB DELAVNIKIH OD PONEDELJKA DO PETKA V ČASU ŠOLSKEGA POUKA:

    ODHOD   
   OB URI
  
ZAČETNO
ODHODNO MESTO
PREVOZ NA RELACIJI *
9.00 Murska Sobota AP Murska Sobota- Dobrovnik – Turnišče - Lendava
12.00 Lendava AP Lendava – Črenšovci – M. Sobota
     
6.35 Murska Sobota AP M. Sobota- Dokležovje –Veržej- Ljutomer
7.10 Ljutomer AP Ljutomer – Veržej – Rakičan- M. Sobota
     
5.30 Trdkova Trdkova- Kuzma- Grad – M. Sobota
14.20 Murska Sobota AP Murska Sobota- Grad-Kuzma-Trdkova
     
5:45 Kančevci Kančevci-Prosenjakovci- Motvarjevci- Andrejci- M. Sobota
     
13.15 Murska Sobota AP Murska Sobota- Renkovci-Turnišče- Lipa- M. Sobota
     
15.05 Murska Sobota AP Murska Sobota- Sebeborci- Križevci-Domanjševci
     
16.20 Murska Sobota AP Murska Sobota- Grad- Kuzma -Dolič

* - podrobneje so vozni redi in ure odhodov po vmesnih avtobusnih postajališčih na posamezni relaciji na razpolago na tej povezavi .

Priporočamo, da se pred nameravanim prevozom kolesa predhodno informirate o izvedbi prevoza zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin.

Informacije so na razpolago ob delovnih dneh od ponedeljka do petka med 6. - 15.30 uro na kontaktu:
Avtobusna postaja Murska Sobota - prometnik; Tel: 02 530 16 60

 

Več o projektu se nahaja v priponki.