Prevoz potnikov

VOZOVNICE, UGODNOSTI, POPUSTI,...

VEČKRATNE VOZOVNICE
 
Večkratne vozovnice so izdane na brezkontaktni čip kartici. Ob prvem nakupu vozovnice boste vplačali akontacijo za brezkontaktno čip kartico. Kartica je uporabna za vse naslednje nakupe. Če kartice ne boste več potrebovali, jo boste lahko vrnili na prodajno mesto. Za nepoškodovano čip kartico vam bomo vrnili vplačani znesek. Če je čip kartica poškodovana oz. uničena, stroški izdaje nove čip kartice bremenijo uporabnika.  
Brezkontaktna čip kartica je veljavni prevozni izkaz šele ko je registrirana na avtobusu – potnik je dolžan ob vsakokratni vožnji vozovnico približati čitalnemu terminalu, ki se nahaja na avtobusu.  
Vozovnico, ki se glasi na ime, ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika.

Na izbiro so različne vrste večkratnih vozovnic:
- kuponska vozovnica, 
- mesečna delavska vozovnica,
- mesečna, polletna in letna subvencionirana vozovnica za dijake in študente ter udeležence izobraževanja odraslih,
- mesečna, polletna in letna subvencionirana vozovnica za 10 voženj na mesec za dijake in študente ter udeležence izobraževanja odraslih,
- letne osnovnošolske vozovnice.

Vozovnice so praviloma izdane za obe smeri (tja in nazaj), dijaška (študentska) in osnovnošolska vozovnica pa je lahko tudi enosmerna. 
 
1. KUPONSKE VOZOVNICE 
Pri nakupu kuponskih vozovnic nudimo količinski popust, odvisen od hkratnega števila kupljenih kuponov: 
- paket 2-10 vozovnic 1 % popust na ceno enosmerne vozovnice,
- paket 11-20 kuponov 2 % popust na ceno enosmerne vozovnice,
- paket 21-30 kuponov 3 % popust na ceno enosmerne vozovnice,
- paket 31 in več kuponov 4 % popust na ceno enosmerne vozovnice.
Popust za paket vozovnic se ne sešteva z ostalimi popusti.
 
2. MESEČNE DELAVSKE VOZOVNICE
Velja za vse dni v mesecu za katerega je vplačana in za neomejeno število voženj na relaciji, za katero je izdana. Mesečna vozovnica velja za mesec za katerega je izdana in prvi delovni dan v prihodnjem mesecu.

3. SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE
 
Subvencionirana dijaška ali študentska velja za vse dni v mesecu za katerega je vplačana. Vozovnica je lahko:
- mesečna vozovnica, 
- mesečna vozovnica za 10 voženj,
- polletna vozovnica,
- polletna vozovnica za 10 voženj na mesec,
- letna vozovnica,
- letna vozovnica za 10 voženj na mesec.

 Cene subvencioniranih vozovnic se razlikujejo glede na razred oddaljenosti, ki so sledeči:
- 1. razred oddaljenosti do vključno 60 km;
- 2. razred oddaljenosti do vključno 90 km;
- 3. razred oddaljenosti od 91 km ali več;

3.1 SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE VOZOVNICE

Mesečne vozovnice se izdajajo v tekočem mesecu in veljajo v mesecu za katerega so kupljene, do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.
Polletne vozovnice za dijake se izdajajo za obdobje: 
-od 1.9. do 31.1.(nakup do 30. septembra) in 
-od 1.2. do 30.6. (nakup od 21. januarja do 28.  februarja ).
Letne vozovnice za dijake se izdajajo za obdobje od 1.9. do 30.06. (nakup do 30. septembra ). 

3.2 SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE VOZOVNICE

Mesečne vozovnice se izdajajo do 20-tega dne v tekočem mesecu in veljajo v mesecu za katerega so kupljene, do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.
Polletne vozovnice za študente se izdajajo za obdobje:
- od 1.10. do 31.01. (nakup od 21. septembra do 30. oktobra) in 
- od 1.2. do 30.06. (nakup od 21. januarja do 28. februarja ).
Letne vozovnice za študente se izdajajo za obdobje od 1.10. do 30.06. (nakup do 31. oktobra). 

3.3 UGODNOSTI ZA DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE

- dodatni popust pri nakupu polletnih in letnih vozovnic je opredeljen z vsakokrat veljavno zakonodajo

4. LETNA OSNOVNOŠOLSKA VOZOVNICA

Velja za neomejeno število voženj na relaciji, za katero je izdana in za tekoče šolsko torej od 1. septembra do 30. junija v naslednjem koledarskem letu.

POPUSTI

1.    Na relacijah:

-Avtobusna postaja M. Sobota – Srednja poklicna in tehniška šola (CPŠ) in obratno,

-Avtobusna postaja M. Sobota – Ekonomska šola M. Sobota in obratno,

-Avtobusna postaja M. Sobota – Rakičan bolnica in obratno,

-Srednja poklicna šola (CPŠ) – Avtobusna postaja M. Sobota – Rakičan bolnica in obratno

je cena 0,50 EUR za eno vožnjo v eno smer (z vključenim DDV).

 

2. OTROCI do 4. leta starosti, ki ne zasedejo sedeža imajo brezplačen prevoz.

 

3. OTROCI od 4. leta do 10. leta starosti imajo 50 % popust.

 

4. Za POVRATNO vozovnico, ki se izdaja za direktne medkrajevne linije:

-       za razdaljo od vključno 51 km in do vključno 100 km v eno smer, velja popust za povratno vozovnico v višini 10 %.

-       za razdaljo od vključno 101 km in več v eno smer, velja popust v višini 30 %.

Povratna vozovnica velja 30 dni od izdaje vozovnice. Popust za povratno vozovnico se ne sešteva z ostalimi popusti.

 

VRAČILO VOZOVNIC

Uporabnik prevoza lahko vozovnico zaradi spremembe kraja bivanja, šolanja, ipd. (kar dokazuje z ustreznimi dokazili) spremeni. 
 
PREKLIC VOZOVNIC 

Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko imetnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora imetnik vozovnice podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z lažnim preklicem. Ob preklicu vozovnice je dolžan predložiti verodostojen osebni dokument. Stroške preklica in izdaje dvojnika plača imetnik vozovnice po veljavnem ceniku.

ZLORABA VOZOVNIC

Vozovnica je zlorabljena:
- če jo uporablja druga oseba kot je zapisana na vozovnici,
- če se uporablja na drugi liniji, kot je navedena na vozovnici,
- če se uporablja, čeprav je časovno obdobje za katerega je izdana že poteklo oz. se še ni začelo, 
- če se enosmerna vozovnica uporablja v napačni smeri in 
- če vozovnica ni registrirana na potniškem terminalu. 
V primeru zlorabe vozovnice se kršitelju vozovnica odvzame in zaračuna vrednost skladno z vsakokrat veljavnimi prevoznimi pogoji.