PODRUŽNICE

V Lendavi imamo podružnico avtošole Busko, na avtobusi postaji.

Pokličite nas !

Občasno organiziramo predavanja, glede na število prijav.

Predavanja organiziranmo tudi na srednjih šolah v Pomurju.

Več informacij avtošola Busko, 031 323 051 (g. Roman Slatinšek)