SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE za dijake in študente

CENIK

Subvencionirane IJPP vozovnice za dijake in študente

Vrsta vozovnice

MESEČNA

VOZOVNICA

 

LETNA

VOZOVNICA

razdalje od 2 km naprej

(za neomejeno število voženj)

    25,00 EUR     200,00 EUR

 

vozovnica za 10 voženj na mesec

 

    20,00 EUR   160,00 EUR
vozovnica za registrirane športnike
(neomejeno število voženj)
 20,00 EUR   160,00 EUR

Veljavnost letnih vozovnic:

- Letna vozovnica za dijake velja od 1.9. do 31.8. tekočega šolskega leta - 12 mesecev

- Letna vozovnica za študente velja od 1.10. do 30.9. tekočega študijskega leta – 12 mesecev

 

DOPLAČILA ZA MESTNI PROMET:

  mesečna letna
(10 mesecev)
Murska Sobota 0,00 EUR 0,00 EUR
Ljubljana 10,00 EUR 100,00 EUR
Maribor 5,00 EUR  50,00 EUR