SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE IJPP

V šolsko leto z novo subvencionirano vozovnico IJPP ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

V okviru uvedbe projekta integrirani javni potniški promet (IJPP)  lahko upravičenci od 1.9.2016 naprej za namene potovanja v šolo in nazaj uporabljajo enotno subvencionirano vozovnico IJPP.
 
Vlagatelji morajo za pridobitev subvencionirane vozovnice IJPP predložiti Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, ki jo najdete tukaj.
Za hitrejši postopek izdaje vozovnice na prodajnem mestu priporočamo izpolnitev spletne vloge, ki jo najdete tukaj.
 
 
Vlagatelj na prodajnem mestu prevoznika za hitrejši postopek lahko predloži izpis spletne vloge, ki je podpisan in potrjen s strani izobraževalne ustanove ali pa predloži podpisano in potrjeno vlogo in dodatno izpis spletne vloge (v obeh primerih lahko namesto potrditve statusa na vlogi s strani izobraževalne ustanove vlagatelj priloži potrdilo o šolanju).
Predlagamo, da vlagatelj podpisano in potrjeno vlogo prinese k prevozniku, kjer je že preteklo leto oddal vlogo oziroma na prodajno mesto tistega prevoznika, ki bo opravil pretežni del prevoza.
Pri izpolnjevanju vloge se v polje z nazivom prevoznika za vse relacije vpiše prevoznik »IJPP«, v polje relacija pa vlagatelj vpiše uradno ime postaje ali postajališča, ki je najbližje vlagateljevemu bivališču in ustanovi, v kateri se vlagatelj izobražuje; vpiše se celotna relacija ne glede na prevoznika in morebitno prestopanje. Uraden naziv najbližje postaje ali postajališča vlagatelji predhodno preverijo na Portalu IJPP. V primeru izdaje kombinirane vozovnice vlagatelj poleg medkrajevne relacije na vlogo vpiše tudi vse potrebne relacije za mestni promet (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Jesenice, Murska Sobota).
 

Ključne novosti subvencionirane vozovnice IJPP so naslednje:

 • Nova subvencionirana vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza za medkrajevno relacijo  navedeno na vlogi.
 • V kolikor vlagatelj potrebuje potovanja z mestnim prometom zunaj navedene medkrajevne relacije, mora kupiti kombinirano vozovnico, ki poleg medkrajevne relacije, obsega še ustrezne mestne promete.
 • Subvencionirana vozovnica za uporabo mestnega prometa v Kranju, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah  in v Murski Soboti, še ni produkt IJPP, zato jo lahko upravičenci pridobijo le na prodajnem mestu prevoznika v tem mestnem prometu in se  uporablja izključno na vozilih tega prevoznika;
 • Vozovnica IJPP (medkrajevne relacije ter mestni promet Ljubljana in Maribor) bo naložena na novo brezstično čip kartico IJPP, ki jo uporabniki ob nakupu vozovnice IJPP prejmejo brezplačno na prodajnem mestu prevoznika.  Vsi prevozniki ne bodo izdajali subvencioniranih vozovnic IJPP na vseh svojih prodajnih mestih, zato je pred nakupom subvencionirane vozovnice IJPP s strani vlagatelja potrebno preveriti seznam prodajnih mest,  kjer bo omogočen nakup subvencioniranih vozovnic IJPP.
 • Prodajna mesta vozovnic subvencioniranih dijaških in študentskih vozovnic IJPP, kjer vrši prodajo AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d se nahajajo na avtobusnih postajah:
  - AP MURSKA SOBOTA
  - AP GORNJA RADGONA
  - AP LENDAVA
  Nakup pa bo mogoče opraviti ob določenih delovnih dneh tudi na na GIMNAZIJI FRANCA MIKLOŠIČA V LJUTOMERU in na SREDNJI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI.


Cene subvencioniranih vozovnic IJPP ostajajo enake kot so bile v šolskem/študijskem letu 2015/16.
 

 V šolskem oz. študijskem letu 2016/2017  lahko dijaki in študentje izberejo:

 • mesečno vozovnico,
 • mesečno vozovnico za 10 voženj,
 • polletno vozovnico,
 • polletno vozovnico za 10 voženj,
 • letno vozovnico,
 • letno vozovnico za 10 voženj.

Upravičenci do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov (v nadaljnjem besedilu:upravičenec) je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in ima status:

 • dijaka;
 • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti;
 • študenta, ki ni zaposlen.

 

MESEČNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
 
Mesečna vozovnica oz. mesečna vozovnica za 10 voženj, velja na izbrani relaciji mesec dni, od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca.
Cene subvencionirane mesečne vozovnice: 
- za 1. razred: oddaljenost od 2 km do 60 km - 25,00 EUR, 
- za 2. razred: oddaljenost več kod 60 km do vključno 90 km - 35,00 EUR,
- za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km - 55,00 EUR,
- mesečna subvencionirana vozovnica za 10 voženj na mesec - 20,00 EUR  (ne glede na dolžino relacije). 
 
POLLETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA

Polletne vozovnice se izdajajo za dve obdobji.
 
Dijaška polletna subvencionirana vozovnica
 
- dijaška polletna vozovnica za prvo obdobje velja 01.09.2016 do 31.01.2017 (nakup mogoč od 29.08.2016 do 30.09.2016) in 
- dijaška polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02.2017 do 30.06.2017 (nakup mogoč od 25.01.2017 do 28.02.2017).

Cene polletne dijaške subvencionirane vozovnice:
- za 1. razred: oddaljenost od 2 km do 60 km – 112,50 EUR, 
- za 2. razred: oddaljenost več kot 60 km do vključno 90 km – 162,50 EUR, 
- za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 262,50 EUR 
- polletna vozovnica za 10 voženj na mesec – 87,50 EUR (ne glede na dolžino relacije). 

Študentska polletna subvencionirana vozovnica
 
- študentska polletna vozovnica za prvo obdobje velja 01.10.2016 do 31.01.2017 (nakup mogoč od 25.09.2016 do 29.10.2016) in 
- študentska polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02.2017 do 30.06.2017 (nakup mogoč od 25.01.2017 do 28.02.2017).

Cena polletne subvencionirane vozovnice za študente za prvo obdobje (4 meseci - veljavnost od 01.10.2016 do 31.01.2017):
- za 1. razred: oddaljenost od 2 km do 60 km - 90,00 EUR, 
- za 2. razred: oddaljenost več kot 60 km do vključno 90 km – 130,00 EUR, 
- za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 210,00 EUR,
- polletna vozovnica za 10 voženj na mesec - 70,00 EUR (ne glede na dolžino relacije). 

Cene polletne študentske subvencionirane vozovnice za drugo obdobje (5 mesecev - veljavnost od 01.02.2017 do 30.06.2017)·
- za 1. razred: oddaljenost od 2 km do 60 km – 112,50 evrov, 
- za 2. razred: oddaljenost več kot 60 km do vključno 90 km – 162,50 evrov, 
- za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 262,50 evrov 
- polletna vozovnica za 10 voženj na mesec – 87,50 evrov (ne glede na dolžino relacije). 

LETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA

Letna vozovnica oz. letna vozovnica za 10 voženj velja:
- ZA DIJAKE od 1. septembra 2016 do 30. junija 2017,
- ZA ŠTUDENTE od 1. oktobra 2016 do 30. junija 2017.

Cene subvencionirane letne vozovnice so sledeče:
Za dijake:
- za 1. razred: oddaljenost od 2 km do 60 km – 200,00 EUR, 
- za 2. razred: oddaljenost več kot 60 km do vključno 90 km – 300,00 EUR, 
- za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 500,00 EUR, 
- letna vozovnica za 10 voženj na mesec – 150,00 EUR (ne glede na dolžino relacije). 

Za študente:
- za 1. razred: oddaljenost od 5 km do 60 km - 180 EUR, 
- za 2. razred: oddaljenost od 2 km do 60 km – 270,00 EUR, 
-  za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 450,00 EUR,
- letna vozovnica za 10 voženj na mesec – 135,00 EUR (ne glede na dolžino relacije). 

Nakup letnih oz. letnih vozovnic za 10 voženj na mesec je možen samo v prvem mesecu veljavnosti in sicer:
- dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih od 29.08.2016 do 30.09.2016,
- študenti od 25.09.2016 do 29.10.2016.


MESTNI PROMET
 

Ob nakupu mesečne, polletne, letne vozovnice  imajo upravičenci pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice tudi za mestni linijski prevoz potnikov, na način kot je to določeno s pogodbo med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, pristojnim za promet. 
V šolskem/študijskem letu je mogoče nakup subvencioniranih vozovnic za mestni promet proti doplačilu ali brez doplačila v mestih, ki so navedena v nadaljevanju:
Ljubljana:
- 10,00 EUR mesečna vozovnica, 
- 40,00 EUR (študentska polletna za prvo obdobje), 
- 50,00 EUR (dijaški polletni vozovnici in študentska polletna vozovnica za drugo obdobje),
- 90,00 EUR (študentska letna vozovnica),
- 100,00 EUR (dijaška letna vozovnica).

Maribor:
- 5,00 EUR mesečna vozovnica,
- 20,00 EUR (študentska polletna za prvo obdobje), 
- 25,00 EUR (dijaški polletni vozovnici in študentska polletna vozovnica za drugo obdobje),
- 45,00 EUR (študentska letna vozovnica),
- 50,00 EUR (dijaška letna vozovnica).

Murska Sobota:
- 0,00 EUR - brez doplačila za vse vozovnice (mesečne, polletne in letne)INFORMACIJE
Informacije v zvezi z izdajo subvencionirane vozovnice so dostopne na spletnih portalih http://www.mzip.gov.si/ in http://subvencije.ijpp.si/.

Informacije so dostopne tudi na:
- prodajnih mestih  AVTOBUSNEGA PROMETA Murska Sobota d.d. v Murski Soboti, Lendavi, G. Radgoni, 
- na tel. št. 02/530 16 66 (o vozovnicah), 02/530 16 60 (o voznih redih),

Vprašanja glede subvencioniranih vozovnic lahko naslovite tudi na naslov Ministrstva za infrastrukturo:  mzi.ijpp-info@gov.si.

 
Navodila in zakonodaja, ki opredeljuje subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic se nahajajo v priponkah.