SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE IJPP

PRODAJA SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE -  IJPP VOZOVNICE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

INFORMACIJE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO:
 
NOVO V ŠOLSKEM LETU 2017/2018: NA SPLETNI STRANI E-uprava (HTTPS://E-UPRAVA.GOV.SI/) bo od 21. 8. 2017 zagotovljena spletna vloga, s katero bodo upravičenci zaprosili za odobritev subvencioniranega prevoza. Spletna vloga je povezana z uradnimi evidencami pristojnih ministrstev tako, da se bodo podatki v vlogo avtomatsko prenesli in se bo tudi preveril status upravičencu. Spletno vlogo bo mogoče izpolniti na podlagi predhodno pridobljenega digitalnega potrdila.
V primeru izpolnitve spletne vloge upravičencu ne bo treba pridobiti potrdila o vpisu in oddajati pisne vloge. V primeru, da bo subvencioniran prevoz preko spletne vloge potrjen, bo upravičenec prejel številko vloge, ki jo bo predal ob nakupu vozovnice na prodajnem mestu. Za vse, ki so imeli odobreno subvencionirano vozovnico v šolskem letu 2016/2017 in se ne bodo spremenili podatki o bivanju in šoli, se bo lahko aktivirala vloga iz preteklega leta.
Še vedno pa boste lahko vlogo izpolnili tudi ročno in jo skupaj s potrdilom o vpisu oddali na prodajnem mestu.
 
Spletna stran z vsemi osnovnimi informacijami: http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/trajnostna_mobilnost_in_prometna_politika/enotna_vozovnica_ijpp/
FB page: https://www.facebook.com/EnotnaVozovnica/?fref=ts
Sporočilo za javnost po konferenci: http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8816/
 
 
PRODAJNA MESTA AP MS d.d.
 
Prodajna mesta vozovnic subvencioniranih dijaških in študentskih vozovnic IJPP, kjer vrši prodajo AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d se nahajajo na avtobusnih postajah:
- AP MURSKA SOBOTA
- AP GORNJA RADGONA
- AP LENDAVA
Nakup pa bo mogoče opraviti ob določenih delovnih dneh tudi na na GIMNAZIJI FRANCA MIKLOŠIČA V LJUTOMERU in na SREDNJI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI.


Cene subvencioniranih vozovnic IJPP ostajajo enake kot so bile v šolskem/študijskem letu 2016/17.

 Dijaki in študentje imajo na voljo:

  • mesečno vozovnico,
  • mesečno vozovnico za 10 voženj,
  • polletno vozovnico,
  • polletno vozovnico za 10 voženj,
  • letno vozovnico,
  • letno vozovnico za 10 voženj.

Upravičenci do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov (v nadaljnjem besedilu:upravičenec) je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in ima status:

  • dijaka;
  • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti;
  • študenta, ki ni zaposlen.

MESEČNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Mesečna vozovnica oz. mesečna vozovnica za 10 voženj, velja na izbrani relaciji mesec dni, od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca.
 
POLLETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Polletne vozovnice se izdajajo za dve obdobji.
 
Dijaška polletna subvencionirana vozovnica
- dijaška polletna vozovnica za prvo obdobje velja 01.09.2017 do 31.01.2018 in 
- dijaška polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02.2018 do 30.06.2018

Študentska polletna subvencionirana vozovnica
- študentska polletna vozovnica za prvo obdobje velja 01.10.2017 do 31.01.2018  in 
- študentska polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02.2018 do 30.06.2018.

LETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Letna vozovnica oz. letna vozovnica za 10 voženj velja:
- ZA DIJAKE od 1. septembra 2017 do 30. junija 2018,
- ZA ŠTUDENTE od 1. oktobra 2017 do 30. junija 2018.MESTNI PROMET
Ob nakupu mesečne, polletne, letne vozovnice  imajo upravičenci pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice tudi za mestni linijski prevoz potnikov, na način kot je to določeno s pogodbo med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, pristojnim za promet. 

INFORMACIJE
Informacije v zvezi z izdajo subvencionirane vozovnice so dostopne na spletnih portalih http://www.mzip.gov.si/ in http://subvencije.ijpp.si/.

Informacije so dostopne tudi na:
- prodajnih mestih  AVTOBUSNEGA PROMETA Murska Sobota d.d. v Murski Soboti, Lendavi, G. Radgoni, 
- na tel. št. 02/530 16 66 (o vozovnicah), 02/530 16 60 (o voznih redih),

Vprašanja glede subvencioniranih vozovnic lahko naslovite tudi na naslov Ministrstva za infrastrukturo:  mzi.ijpp-info@gov.si.
 
Navodila, cene vozovnic in predpisi, ki trenutno opredeljujejo subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic se nahajajo v priponkah.