VOZNI REDI MESTNIH LINIJ ZA ČAS OBVOZA OD 30. 9. 2019 NAPREJ

SPOŠTOVANE POTNIKE OBVEŠČAMO, DA SE MESTNI LINIJI »SOBOČANEC I« IN »SOBOČANEC II« ZARADI POPOLNE ZAPORE SLOVENSKE ULICE V ČASU MED 30.9.2019 IN 31.12.2020 IZVAJATA PO OBVOZU IN SICER PO GREGORČIČEVI ULICI, KJER JE OMOGOČEN VSTOP NA POSTAJALIŠČU GREGORČIČEVA IN GREGORČIČEVA I.

 ZA ČAS TRAJANJA ZAPORE VSTOP IN IZSTOP POTNIKOV NE BO MOGOČ NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH SLOVENSKA ULICA I (pri Blagovnici), SLOVENSKA ULICA II (pri MO Murska Sobota) IN LENDAVSKA ULICA. OSTALI DEL MESTNIH LINIJ SE IZVAJA V SKLADU Z OBJAVLJENIMI VOZNIMI REDI.

POTNIKE NAPROŠAMO, DA UPORABITE AVTOBUSNI POSTAJALIŠČI NA GREGORČIČEVI ULICI ALI NA AVTOBUSNI POSTAJI MURSKA SOBOTA.

Vozni redi se nahajajo v priponkah.