Prijavnica za redno usposabljanje - Temeljne kvalifikacije voznik v cestnem prometu
prevoz blaga

prevoz potnikov

prevoz blaga in potnikov
sam

podjetjeObvezna priloga: kopija veljavnega vozniškega dovoljenja ali kartice voznmiških kvalifikacij. Pošljete jo lahko po pošti ali na e-naslov joze.veren@apms.si. Lahko pa dokument skopiramo tudi pri nas, ko nas obiščete.

Izjava:
S klikom na gumb »Pošlji« potrjujem da sem seznanjen/a, da se moji osebni podatki, navedeni na tem obrazcu, zbirajo in obdelujejo v evidencah in registrih AP MS d.d. (Avto šole BUSKO), za področje Temeljnih kvalifikacij, na osnovi veljavnega Zakona o prevozih v cestnem prometu, oz. Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur.l.RS, št. 103/2010, s spremembami).
Seznanjen/a sem,  da lahko kadarkoli vpogledam v zbirko svojih osebnih podatkov, zahtevam njihov popravek, omejitev obdelave ali prenos osebnih podatkov, ter vložim ugovor ali pritožbo pri nadzornem organu, v kolikor zbiranje in obdelava mojih osebnih podatkov ne bo zakonita.
S klikom na gumb "Pošlji" soglašam, da se me na navedene kontakte obvešča o nadaljnjih postopkih, terminih in o nadaljnji ponudbi iz področja izobraževanja in usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu.
Seznanjen/a sem, da lahko navedeno soglasje glede obveščanja o ponudbi kadar koli prekličem z dopisom na naslov: AP MS d.d., Avto šola BUSKO, BAKOVSKA 29 A, 9000 Murska Sobota ali z e-sporočilom na e-naslov: avtosola.busko@apms.si .