NOVI VOZNI REDI V MEDKRAJEVNEM POTNIŠKEM PROMETU

Na podlagi javnega naročila Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije se bodo 1. julija 2024 začele izvajati nove koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe v linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Koncesije so razdeljene na 12 koncesijskih sklopov oziroma območij, ki so prometno zaključene enote. Koncesijske pogodbe so podpisane za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja še za tri leta.

Gre za pomemben korak pri razvoju medkrajevnega linijskega potniškega prometa v Sloveniji, saj se bo povečal standard dostopnosti in boljša integracija različnih oblik javnega potniškega prometa ter zagotavljanje standarda dostopnosti in kakovosti.

Nomago je bil izbran za izvajanje medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa v naslednjih regijah: Savinjska, Jugovzhodna, Goriška, Koroška, Posavska, Primorsko-Notranjska in Zasavska. Avtobusni prevoznik Arriva bo izvajal prevoze na področju Gorenjske, Podravske in Obalno-Kraške regije. Izbrana koncesionarja za Osrednjeslovensko regijo sta Arriva in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet. Avtobusni promet Murska Sobota pa bo izvajal prevoze v Pomurski regiji.

Z začetkom izvajanja novih koncesij so pripravljeni novi podrobni vozni redi, ki so dostopni tudi na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP).