Varna vožnja - tečaj za voznike začetnike

Vozniki začetniki pozor! Varna vožnja v Murski Soboti!

Zbiramo prijave za mesec julij in avgust 2018: KOnkreten urnik bomo določili naknadno, glede na prispele prijave.

Pri terminih, ki so zapolnjeni obstaja možnost, da kdo od prijavljenih kandidatov pravočasno odpove udeležbo.

V tem primeru bo možno vključiti še kakšno dodatno prijavo.

Brez skrbi! Pred tečajem boste prejeli podrobne napotke o tečaju in kako se pripraviti na njega.

__________________________________________________________________________
Tečaj varne vožnje za voznike začetnike. Poučno, praktično ... za večjo varnost!
Za začetnike obvezno v roku dveh do treh let, oz. do izteka veljavnosti začasnega vozniškega dovoljenja.
Pozor! S spremembo zakona o voznikih, podaljšanje veljavnosti brez opravljenega tečaja varne vožnje in skupinskih delavnic za začetnike več ni predvideno!
Zbiramo prijave. Pokličite 041 746 005 ali pišite na joze.veren@apms.si 

Vabljeni!

Za prijavo lahko izpolnite naslednja polja:


  od ponedeljka do petka

  v soboto


  da

  ne


  da

  ne


  da  IZJAVA:o sprejemanju pogojev:

  Potrjujem, da se želim udeležiti tečaja in da sem seznanjen/a s pogoji in ceno udeležbe. Te pogoje in ceno tudi sprejemam.

  Prav tako jamčim za resničnost podatkov in AP MS d.d. dovoljujem, da se moji osebni podatki uporabljajo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  Seznanjen/a sem, da moram na usposabljanju aktivno sodelovati in upoštevati navodila. Prav tako vem, da se moram usposabljanja udeležiti psihofizično zdrav/a in spočit/a. Na usposabljanju moram skrbeti za svojo varnost in ne ogrožati drugih.

  Izjavljam, da je vozilo, s katerim se bom udeležil/a usposabljanja tehnično brezhibno in registrirano.

  Vadbe se udeležujem na lastno odgovornost in imam veljavno vozniško dovoljenje.

  Ceno usposabljanja 125€ bom poravnal/a najpozneje tri dni pred usposabljanjem. Seznanjen/a sem, da mi bo organizator v primeru odpovedi v zadnjih dveh dneh pred usposabljanjem, oz. v primeru moje neudeležbe, vrnil le 90% plačane cene usposabljanja, oz si bo zadržal 10% za pokrivanje stroškov nastalih ob organizaciji programa.

  Organizator si pridržuje pravico odpovedi usposabljanja. V tem primeru mi bo vrnil celoten že plačani znesek.
  V primeru plačila preko banke prosim navedite: IBAN SI56 0234 0001 4249 004 pri NLB, BIC banke LJBASI2X

  S klikom na gumb »Pošlji« potrjujem da sem seznanjen/a, da se moji osebni podatki, navedeni na tem obrazcu, zbirajo in obdelujejo v evidencah in registrih AP MS d.d. (Avto šole BUSKO), za namen dodatnega usposabljanja voznikov, na osnovi veljavnega Zakona o voznikih in podzakonskih predpisov.
  Seznanjen/a sem,  da lahko kadarkoli vpogledam v zbirko svojih osebnih podatkov, zahtevam njihov popravek, omejitev obdelave ali prenos osebnih podatkov, ter vložim ugovor ali pritožbo pri nadzornem organu, v kolikor zbiranje in obdelava mojih osebnih podatkov ne bo zakonita.
  S klikom na gumb "Pošlji" soglašam, da se me na navedene kontakte obvešča o nadaljnjih postopkih, terminih in o nadaljnji ponudbi iz področja izobraževanja in usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu.
  Seznanjen/a sem, da lahko navedeno soglasje glede obveščanja o ponudbi kadar koli prekličem z dopisom na naslov: AP MS d.d., Avto šola BUSKO, BAKOVSKA 29 A, 9000 Murska Sobota ali s sporočilom na e-naslov: avtosola.busko@apms.si .
   

  Dodatne informacije na 041 746 005, ali joze.veren@apms.si
  Gravitacijsko področje: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Ormož, Gornja Radgona, Lenart, Ptuj, Maribor, ...