ENOTNE MESEČNE IN LETNE VOZOVNICE

Uvedba novih produktov enotne vozovnice

V skladu z Uredbo o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice se s 1. januarjem 2020 začenja prodaja in uporaba splošne imenske enotne vozovnice.Vozovnica ima vse značilnosti enotne vozovnice, kar pomeni, da je multimodalna in multioperaterska. Potnik lahko na relaciji za katero velja vozovnica potuje z vsemi vrstami prevoza in z vsemi prevozniki, ki izvajajo registrirane medkrajevne linije javnega potniškega prometa. Bistvena razlika glede na neimensko vozovnico, ki je bila uvedena 1. junija 2019 je v tem, da je neprenosna in ima zato bistveno ugodnejšo ceno.

Cena SPLOŠNE MESEČNE IMENSKE NEPRENOSNE IJPP VOZOVNICE je določena v višini 26 voženj na najkrajši razdalji med dvema krajema.

Cena SPLOŠNE LETNE IMENSKE NEPRENOSNE IJPP VOZOVNICE je določena v višini osemkratnika splošne imenske mesečne vozovnice.

Veljavnost mesečne imenske vozovnice je od 0.00 ure prvega dne v mesecu, do 23.59 prvega delovnega dne v naslednjem mesecu.

Veljavnost letne imenske vozovnice je od tekočega meseca + 11 mesecev.

Vozovnice lahko kupite na IJPP prodajnih mestih, kjer se morate izkazati s osebnim dokumentom. Več informacij in prodaja vozovnic na Avtobusni postaji Murska Sobota, tel. št. 02/530 16 66.