PODRUŽNICE

V Lendavi imamo podružnico avtošole Busko, na avtobusi postaji

Pokličite nas !

Občasno organiziramo predavanja, glede na število prijav.

Predavanja organiziranmo tudi na srednjih šolah v Pomurju.

Več informacij avtošola busko 031 323 051 (g. Roman Slatinšek)