MESTNI PROMET - VOZNI REDI OD 1.9.2017 NAPREJ

Potnike obveščamo, da s 1. 9 . 2017 prenehajo veljati počitniški vozni redi v mestnem prometu MO Murska Sobota. Spremenjeni vozni redi na mestnih linijah SOBOČANEC 1 in mestni liniji SOBOČANEC 2 se nahajajo

 TUKAJ.