OBVOZ MESTNIH LINIJ DNE 31. 12. 2015

V času "SILVESTROVANJA" in zapore Slovenske ulice za promet z motornimi vozili v  četrtek, 31.decembra 2015, se mestni liniji SOBOČANEC izvajata po Gregorčičevi ulici namesto po Slovenski ulici

Ostali del linij se izvaja skladno z objavljenim voznim redom na avtobusnih postajališčih in avtobusni postaji.