PRIČETEK PRODAJE SUBVENCIONIRANIH POLLETNIH VOZOVNIC ZA DRUGO OBDOBJE


 
Dijaška polletna subvencionirana vozovnica
 
- dijaška polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02.2015 do 30.06.2015 (nakup mogoč do 20.02.2015).

Cene polletne dijaške subvencionirane vozovnice:
- za 1. razred: oddaljenost od 2 km do 60 km – 112,50 EUR, 
-  za 2. razred: oddaljenost več kot 60 km do vključno 90 km – 162,50 EUR, 
- za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 262,50 EUR 
- pollletna vozovnica za 10 voženj na mesec – 87,50 EUR (ne glede na dolžino relacije). 

Študentska polletna subvencionirana vozovnica
 
- študentska polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02.2015 do 30.06.2015 (nakup mogoč do 20.02.2015).

Cene polletne študentske subvencionirane vozovnice za drugo obdobje (5 mesecev - veljavnost od 01.02.2015 do 30.06.2015)·
- za 1. razred: oddaljenost od 2 km do 60 km – 112,50 evrov, 
- za 2. razred: oddaljenost več kot 60 km do vključno 90 km – 162,50 evrov, 
- za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 262,50 evrov 
- pollletna vozovnica za 10 voženj na mesec – 87,50 evrov (ne glede na dolžino relacije). 


UGODNOSTI OB NAKUPU 10 MESEČNIH, POLLETNIH IN LETNIH VOZOVNIC

BREZPLAČNE ISTOVRSTNE VOZOVNICE ZA DVA MESECA V OBDOBJU OD 01.07.2015 DO 31.08.2015 PREJMEJO:

- DIJAKI IN ŠTUDENTI, KI BODO KUPILI LETNO VOZOVNICO,
- DIJAKI IN ŠTUDENTI, KI BODO KUPILI OBE POLLETNI VOZOVNICI,
- DIJAKI, KI KUPIJO VSEH 10 MESEČNIH VOZOVNIC,
- ŠTUDENTI, KI KUPIJO VSEH 9 MESEČNIH VOZOVNIC.

BREZPLAČNO ISTOVRSTNO VOZOVNICO ZA EN MESEC V OBDOBJU OD 01.07.2015 DO 31.08.2015 PREJMEJO:
- DIJAKI IN ŠTUDENTI, KI BODO KUPILI ENO POLLETNO VOZOVNICO V TEKOČEM ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU.
MESEČ KORIŠČENJA BREZPLAČNE VOZOVNICE SI IZBEREJO DIJAKI OZ. ŠTUDENTI SAMI.