NOVE VLOGE za izdajo subvencionirane vozovnice za DIJAKE IN ŠTUDENTE

Dne 21.7.2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen in dne 22.7.2014 začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.


Novi pravilnik opredeljuje tri bistvene spremembe:
- nova vloga, ki vsebuje tudi podatke o zakonitem zastopniku za mladoletnega vlagatelja;
- nov obrazec za opravljanje obveznega praktičnega izobraževanja;
- vlogi lahko vlagatelj predloži potrdilo o vpisu.

Če imajo vlagatelji že izpolnjene in potrjene stare vloge in niso mladoletni, jih še vedno lahko predložijo. V kolikor so mladoletni, morajo stari vlogi predložiti novo izpolnjeno vlogo s podatki o zakonitem zastopniku.
Nov obrazec za opravljanje obveznega praktičnega izobraževanja je obvezna priloga vlogi za praktično izobraževanje.
Vlagatelj lahko predloži izpolnjeno in potrjeno vlogo s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa ali pa izpolnjeno vlogo s potrdilom o vpisu.

V prilogah se nahajajo:
- NOVA VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE
- NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE
- NOV OBRAZEC ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
- PRAVILNIK O spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza

Informacije: prodaja vozovnic na Avtobusni postaji Murska Sobota (tel. št. : 02/530 16 66).