SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE V Š.L. 2013/2014

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE IN NAVODILA ZA NJENO IZPOLNJEVANJE SE NAHAJAJO V PRIPONKAH.

 
Nakup vozovnic za mesec september 2013 bo mogoč po sprejetju tozadevne zakonodaje, ki jo pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (predvidoma od 26. avgusta naprej). Vozovnice se bodo tudi v novem šolskem oz. študijskem letu prodajale po zelo ugodnih cenah. 
 
SPREMEMBE V NOVEM ŠOLSKEM OZ. ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 
V šolskem oz. študijskem letu 2013/2014 bodo dijaki in študenje lahko kot do sedaj izbrali mesečne vozovnice ali mesečne vozovnice za 10 voženj,  po novem pa  še subvencionirane POLLETNE in LETNE VOZOVNICE. 

SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE VOZOVNICE
 
Mesečne vozovnice se izdajajo do 20-tega dne v tekočem mesecu in veljajo v mesecu za katerega so kupljene, do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.
 
Polletne vozovnice za dijake se izdajajo za obdobje: 
- od 1.9.2013 do 31.1.2014 (nakup bo mogoč do 20. septembra 2013) in 
- od 1.2.2014 do 30.6.2014 (nakup bo mogoč od 25. januarja do 20. februarja 2014).
 
Letne vozovnice za dijake bodo veljale od 1.9.2013 do 30.06.2014 (nakup bo mogoč do 20. septembra 2013). 

 
SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE VOZOVNICE
 
Mesečne vozovnice se izdajajo do 20-tega dne v tekočem mesecu in veljajo v mesecu za katerega so kupljene, do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.
 
Polletne vozovnice za študente se bodo izdajale za obdobje:
- od 1.10.2013 do 31.01.2014 (nakup bo mogoč od 25. septembra do 20. oktobra 2013) in 
- od 1.2.2014 do 30.06.2014  (nakup bo mogoč od 25. januarja do 20. februarja 2014).
 
Letne vozovnice za študente bodo veljale od 1.10.2013 do 30.06.2014 (nakup bo mogoč od 25. septembra do 20. oktobra 2013). 


UGODNOSTI
 
- popust pri nakupu polletnih in letnih vozovnic,
- kupci obeh polletnih vozovnic ali letne vozovnice ali 10 mesečnih vozovnic v šolskem letu 2013/2014 bodo upravičeni do dodatnih ugodnosti v mesecu juliju in avgustu 2014.

Po sprejetju tozadevne zakonodaje bomo objavili podrobnejše informacije (cene, podajanje vlog v novem šolskem letu, idr...) na naših spletnih straneh in na prodajnih mestih.