SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA ŠTUDENTE TUDI JULIJA IN SEPTEMBRA

Študenti, ki imajo veljavno vlogo za študijsko leto 2012/2013 so upravičeni do nakupa MESEČNE VOZOVNICE ZA 10 VOŽENJ TUDI ZA MESEC JULIJ IN SEPTEMBER. Mesečne vozovnice za junij veljajo do vključno 1. julija 2013.

Nakup vozovnic za mesec julij bo mogoč od 24. junija naprej na avtobusni postaji v Murski Soboti ob delovnih dneh od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.30 ure.
 
SPREMEMBE V NOVEM ŠOLSKEM OZ. ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 

V šolskem oz. študijskem letu 2013/2014 bo poleg mesečnih vozovnice mogoče kupiti tudi subvencionirane POLLETNE in LETNE VOZOVNICE za dijake in študente.
 
Polletne vozovnice za dijake se bodo izdajale za obdobje:
- od 1.9.2013 do 31.1.2014 in
- od 1.2.2014 do 30.6.2014
Letne vozovnice za dijake pa bodo veljale od 1.9.2013 do 30.06.2014.
 
Polletne vozovnice za študente se bodo izdajale za obdobje:
- od 1.10.2013 do 31.01.2014 in
- od 1.2.2014 do 30.06.2014
Letne vozovnice za študente pa bodo veljale od 1.10.2013 do 30.06.2014.
 
Po sprejetju tozadevne zakonodaje bomo objavili podrobnejše informacije (cene, podajanje vlog v novem šolskem letu, idr...) na naših spletnih straneh.