SPREMEMBE NEKATERIH VOZNIH REDOV S 1. APRILOM 2013

Od 1. aprila 2013 naprej so spremenjeni odhodi nekaterih voznih redov in sicer: 

 
LINIJA M. SOBOTA - MARIBOR - CELJE - LJUBLJANA - PIRAN
- Odhod iz M. Sobote za Ljubljano in Piran ob 5:45 uri se premakne po novem na 6:45  
  uro
, odhod iz Radenec je po novem ob 6:58 uri, iz  G. Radgone ob 7:05 uri, prihod v 
  Ljubljano pa ob 9:52 uri, prihod v Piran ob 12:31 uri. Vozni red se izvaja vsak dan (tudi 
  ob nedeljah in praznikih). Linija je po novem hitrejša, saj se pretežno izvaja po 
  avtocesti.
Linija je povezana tudi s prevozom iz Lendave v Mursko Soboto od ponedeljka do sobote in sicer:
- ob delavnikih od ponedeljka do petka odhod iz Lendave za Mursko Soboto ob 
  5:55 uri
  nato nadaljevanje v smeri Maribora, Celja Ljubljane in Pirana (prevoz se izvaja
  preko  Dobrovnika); 
ob sobotah (razen praznika) odhod iz Lendave za Mursko Soboto ob 6:00 uri 
  nato nadaljevanje v smeri Maribora, Celja,  Ljubljane in Pirana (prevoz se izvaja preko 
  Črenšovec).

LINIJA MURSKA SOBOTA - LENDAVA
- Odhod iz M. Sobote za Lendavo 
ob 13:20 uri se premakne na 13:10 uro;
- Odhod iz M. Sobote za Lendavo ob 17:10 uri se premakne na 17:05 uro.

LINIJA LENDAVA - V. POLANA - ŽIŽKI - TRNJE
Odhod iz Lendave za V. Polona, Žižki, Trnje ob 14:10 uri se premakne na 13:50 uro.
 
LINIJA MOTVARJEVCI - KOBILJE nato nadaljevanje v smeri proti Lendavi s prestopom v Dobrovniku
odhod iz Motvarjevec K. Čikečka vas ob 5:45 uri;
odhod iz Motvarjevci posest ob 5:47 uri;
prestop v Dobrovniku za smer Lendava ob 6:05 uri.
Linija obratuje v času šolskega pouka od ponedeljka do petka in se izvaja kot prevoz na klic. Prevoz se izvede v primeru predhodne najave s strani potnika. Potnik za najavo pokliče zadnji delovni dan pred dnevom vožnje najkasneje do 10:00 ure na tel.št. 02 530 16-60. 

DOBROVNIK - LENDAVA - DOBROVNIK
Od 1. aprila naprej se ob sobotah ne izvaja  
linija iz Dobrovnika v Lendavo in nazaj.
 

INFORMACIJE O VOZNIH REDIH 
na tel. št.  02 530 16 60 ob delavnikih od ponedeljka do petka med 5.00 in 15.30 uro.