KOMPENZACIJA JANUARSKE VOZOVNICE V MESECU MARCU 2013

POVZETEK OBVESTILA MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE, KI SO KUPILI MESEČNE VOZOVNICE ZA JANUAR 2013


Upravičenci, ki so kupili subvencionirano mesečno vozovnico oziroma subvencionirano mesečno vozovnico za deset voženj v mesecu januarju 2013, bodo lahko uveljavljali kompenzacijo januarske vozovnice v mesecu marcu 2013 v obliki znižane cene subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za mesec marec 2013! 
 
Znižana cena subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za mesec marec 2013 se izračuna kot razlika med ceno, ki bi jo moral upravičenec plačati za mesec marec 2013 in vrednostjo kompenzacije, ki je razlika med ceno, ki jo je plačal upravičenec v mesecu januarju 2013 in ceno, ki bi jo moral plačati za marec 2013. 
 
Kompenzacija je v Pravilniku o določanju cen subvencioniranih prevozov (Uradni list RS 5/13) določena le kot možnost, če upravičenec kupi vozovnico za mesec marec in največ do vrednosti vozovnice, ki jo kupi v mesecu marcu. To pomeni, da ni možnosti za izplačilo kompenzacije, če upravičenec marca ne bo kupil vozovnice in vračila sredstev, če bi spremenil vlogo in zamenjal vozovnico.
 
 Cena vozovnice za januar se ni spremenila. Mesec marec je bil izbran, ker imajo v tem mesecu praviloma vsi upravičenci polne obveznosti in lahko optimalno izkoristijo ugodnost kompenzacije. En sam mesec je bil določen zaradi relativno zapletenega sistema pri kombiniranih vozovnicah, saj bi morali sicer spremljati stanje kompenzacij več mesecev. Upravičenec, ki te možnosti ne bo izkoristil ne bo mogel zahtevati vračila sredstev ali obračuna kompenzacije v drugem mesecu. Pri enaki vlogi in vozovnici (vozovnicah) ne more priti do morebitnega vračila sredstev. V primeru, da bi upravičenec spremenil vlogo (npr. iz M v M10) in bi bila nova cena vozovnice nižja od pravice do kompenzacije bo izkoristil le tolikšen del kompenzacije kot jo opravičuje nova vloga.
 
Celotna kompenzacija se obračuna pri prvem nakupu medkrajevne vozovnice v mesece marcu neodvisno od tega, kje je bilo izvedeno plačilo v januarju.      
Torej ni pomembno na katerem prodajnem mestu oz. prevozniku je dijak ali študent kupil vozovnico za januar.