SPREMEMBA CEN ZA MESEČNE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE ZA FEBRUAR 2013

SUBVENCIONIRANE MESEČNE VOZOVNICE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE – NIŽJE CENE 

 
Obveščamo vas, da je bil v ponedeljek, 21.01.2013, v Uradnem listu št. 5/2013 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza. Z njim se nižajo cene subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente za mesec februarCene za mestni promet ostajajo enake kot v mesecu januarju.
 
Cene subvencioniranih vozovnic za dijake in študente so od 22.01.2013 sledeče:

MESEČNA VOZOVNICA ZA MEDKRAJEVNI PROMET

Razdalja v km                                                      stara cena        NOVA CENA za februar 
                                                                              (v EUR)                          (v EUR)
1. Razred oddaljenosti (do vključno 60 km)            35,00                             20,00 
2. Razred oddaljenosti (od 61 do vključno 90 km)  40,00                             30,00 
3. Razred oddaljenosti (od 91 km naprej)               60,00                             50,00 


MESEČNA VOZOVNICA ZA 10 VOŽENJ ZA MEDKRAJEVNI PROMET

stara cena (v EUR)           NOVA CENA (v EUR) 
     25,00                                      15,00 


DOPLAČILO ZA VOZOVNICO ZA MESTNI PROMET 

Dijaki in študenti, ki imate tudi vozovnico za mestni promet jo doplačate. 
Cene vozovnic za mestni promet so ostale enake in so sledeče:

LJUBLJANA 5,00 EUR
MARIBOR 5,00 EUR
KRANJ brez doplačila
KOPER brez doplačila 
NOVO MESTO brez doplačila
JESENICE 15,00 EUR

Vozovnico za mestni promet lahko doplačate ob nakupu medkrajevne vozovnice ali kasneje pri izvajalcu mestnega prometa. 

Nakup vozovnic za mesec februar bo mogoč od 23.01.2013 naprej. 

 
KOMPENZACIJA ZA VOZOVNICE, KI SO BILE KUPLJENE ZA MESEC JANUAR 2013
 
Upravičenci, ki so kupili subvencionirano mesečno vozovnico oziroma subvencionirano mesečno vozovnico za deset voženj za mesec JANUAR 2013, bodo lahko uveljavljali kompenzacijo januarske vozovnice v MESECU MARCU 2013 v obliki znižane cene subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za mesec marec 2013.
Znižana cena subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za mesec marec 2013 se izračuna kot razlika med ceno, ki bi jo moral upravičenec plačati za mesec marec 2013 in vrednostjo kompenzacije, ki pomeni razliko med ceno, ki jo je plačal upravičenec v mesecu januarju 2013 in ceno, ki bi jo moral plačati za mesec marec 2013.
Primer:
Upravičenec, ki je za mesec januar 2013 pačal mesečno vozovnico za 1 razred oddaljenosti 35,00 EUR in bo v mesecu marcu 2013 kupil mesečno vozovnico za 1 razred oddaljenosti bo plačal znižano ceno subvencionirane vozovnice in sicer 5,00 EUR.
Izračun: 20,00 EUR - (35,00 EUR -20 EUR) =5,00 EUR
 
POZOR: 
KOMPENZACIJO JANUARSKE VOZOVNICE LAHKO UPRAVIČENEC IZVEDE LE PRI TISTEM PREVOZNIKU OZ. PRODAJALCU, KI JE BIL IZDAJATELJ SUBVENCIONIRANE MESEČNE VOZOVNICE OZIROMA SUBVENCIONIRANE MESEČNE VOZOVNICE ZA DESET VOŽENJ ZA MESEC JANUAR 2013.
KOMPENZACIJA SE BO LAHKO IZVEDLA SAMO OB NAKUPU VOZOVNIC ZA MESEC MAREC 2013.