PRODAJA VOZOVNIC

Prodaja vozovnic 


Prodajno mesto: MURSKA SOBOTA AP

od ponedeljka do petka  ob delavnikih  

    8.00-11.30

12.00-15.30

 

INFORMACIJE O VOZNIH REDIH, VOZOVNICAH IN CENAH NA AVTOBUSNI POSTAJI MURSKA SOBOTA,

TEL.: 02/530 16 66 in 02/530 16 60.