PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VOZOVNIC

Potnike, ki v obdobju trajanja Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 24/20) od 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020 niso mogli uporabljati veljavnih vozovnic obveščamo, da se bo takim vozovnicam na podlagi  sklepa pristojnega ministra podaljšala veljavnost vozovnic.

Podaljšanje vozovnic bo izvedeno sistemsko in potnikom ne bo potrebno podaljševati vozovnic na prodajnih mestih.

 

INFORMACIJA MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI ENOTNIH VOZOVNIC

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 24/20 IN 54/20); (v nadaljnjem besedilu Odlok) na podlagi katerega se je od 16.3. 2020 do 11.5. 2020 ustavilo izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Ukrep je bil uveden za zmanjšanje nevarnosti okužb s COVID 19.

Javni potniški promet se začne ponovno izvajati od 11.5. 2020 dalje zato je minister, pristojen za promet, izdal sklep o podaljšanju veljavnosti enotnih vozovnic.

 

  1. Uporabniki imenskih in neimenskih splošnih enotnih vozovnic

 

Vsem, ki so imeli veljavne mesečne imenske ali neimenske splošne enotne vozovnice (pogovorno delavske vozovnice) za mesec marec 2020 se veljavnost teh vozovnic podaljša od 11. do 31. maja 2020. Namesto 16 neizkoriščenih dni v mesecu marcu dobijo tako 21 dni veljavnosti vozovnice v mesecu maju 2020. Uporabnikom letnih vozovnic se veljavnost teh vozovnic podaljša za dva meseca kolik je bila ustavitev javnega potniškega prometa.

 

  1. Uporabniki mesečnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente, ki so bile veljavne v mesecu marcu 2020

 

Veljavnost vseh mesečnih subvencioniranih vozovnic se podaljša od 18. maja 2020 do 30 junija 2020, da se omogoči vsem dijakom in študentom, ki imajo obveznosti na lokaciji izobraževalne ustanove (matura, praktične vaje, preverjanja znanja). Upravičenci do mesečne subvencionirane vozovnice za mesec marec, ki bodo maj ali junija 2020 uporabili vozovnico, bodo izkoristili vse pravice iz nakupa te vozovnice. V kolikor vozovnice ne bodo uporabili bodo za neizkoriščeno vozovnico v mesecu marcu dobili dobroimetje v višini 50 % kupnine za njihovo vozovnico ali kombinacijo vozovnic.

 

  1. Uporabniki polletnih in letnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente, ki so bile veljavne v mesecu marcu 2020

 

Vsi upravičenci do subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic bodo za obdobje od 16. marca do 11. maja 2020, ko niso mogli uporabljati javnega prevoza dobili dobroimetje na svoje kartice. Tisti upravičenci, ki ne rabijo javnega prevoza v mesecu maju in juniju in ne bodo uporabili svoje vozovnice bodo dobili dobroimetje za polovico meseca marca in ustrezen delež vrednosti za mesece april, maj in junij. Primer letne dijaške vozovnice za relacijo do 60 km. Vozovnica je veljala 10 mesec, upravičenec je zadnjo plačal 200 evrov. Vračilo upošteva 20 evrov dobropisa na mesec, oziroma 10 evrov za mesec april. Skupaj bo tako na kartico naloženih 70 evrov dobropisa.

 

Upravičenci do polletne ali letne subvencionirane vozovnice, veljavne v mesecih marec april, maj in junij bodo lahko maja ali junija 2020 uporabili vozovnico. V primeru uporabe vozovnice (validacije) se bo štelo, da so izkoristili pravice do uporabe vozovnice za mesec v katerem se bodo validirali in za tisti mesec ne bodo dobili dobropisa.

 

Ker bodo imeli upravičenci do mesečnih, polletnih in letnih subvencioniranih vozovnic možnost uporabe vozovnic do konca meseca junija, se bo dobropis izračunal v mesecu juliju 2020 in bo na voljo na kartico od 1. avgusta 2020 naprej. Upravičenec bo lahko s tem dobropisom plačal katerokoli enotno vozovnico. Tako je zagotovljeno, da dobi ustrezno nadomestilo vsak upravičenec do subvencionirane vozovnice ne glede na to kakšno vozovnico bo uporabljal v novem šolskem letu. Dobropis bodo lahko uporabili do 31. julija 2021.

Potniki, ki bodo imeli dobroimetje na kartici IJPP, bodo lahko od 1.11. 2020 na podlagi pisne zahteve dobijo izplačilo sredstev dobroimetja oziroma nakazilo na njihov tekoči račun. Pisna zahteva se skupaj s priloženim originalnim računom vloži na prodajnem mestu, kjer je bila vozovnica kupljena.

Sklep o podaljšanju vozovnic se nahaja na tej povezavi.