ZAČASNO PRENEHANJE IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV

Cenjene potnike obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, ki velja od 16. marca 2020 ob 00.00 uri (Uradni list RS št. 24/2020).

S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Na ozemlju Republike Slovenije je prepovedano izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izven linijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu.

Prepovedi in omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu.