SKICA LINIJ SOBOČANEC 1 IN SOBOČANEC 2

Skica mestnih linij V MO Murska Sobota se nahaja tukaj.