DOSTOP DO AVTOBUSNE POSTAJE M. SOBOTA

Potnike obveščamo, da je dostop na Avtobusno postajo Murska Sobota začasno omogočeno iz Gregorčičeve ulice in Cankarjeve ulice.

Mestne linije Sobočanec in medkrajevna linija Bakovci-Moravske Toplice-Bakovci potekajo čez Slovensko ulico in ulico Arhitekta Novaka ter obratno. Za te linije sta na Slovenski ulici pri hotelu Diana vzpostavljeni začasni avtobusni postajališči, ki začasno nadomeščata peron 1A.

Voznike osebnih vozil naprošamo, da se ne ustavljate in ne vozite na območju Avtobusne postaje Murska Sobota  in začasnih avtobusnih postajališčih, ampak uporabljajte ustrezna javna parkirna mesta.